Påmelding hundekurs

Bindene påmelding:

Påmeldingen er økonomisk bindene og gjensidig forpliktende for begge parter.

Avmelding:

Avmeldingsfrist er 14 dager før kursstart.

Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart,faktureres hele kursavgiften.

Dersom legeattest/veterinærattest kan fremvises ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart, faktureres halve kursavgiften for reservasjon av plassen.

Faktura og informasjon sendes pr.mail

Navn
Adresse
Postnr / -sted
Epost
Mobil
Hundens navn
Hundens alder
Hundens rase
Velg kurs